Nederlands Piano Atelier is een erkend leerbedrijf.

Via het HMC (Hout- en Meubileringscollege) in Amsterdam komen er leerlingen stagelopen om het vak in de praktijk te brengen. Onder toezicht oog van onze deskundige mensen.

Het HMC leidt mensen op tot: 
*    pianostemmer
*    pianorestaurateur
*    zelfstandig ondernemer pianotechniek

Voor meer informatie betreffende de opleiding kunt u contact opnemen met HMC Amsterdam

Nederlands Piano Atelier is lid van de Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN) en de Nederlandse Piano en Muziekinstrumenten Branche (NPMB). Wij vinden het onmiskenbaar van belang dat er kennisuitwisseling en samenwerking tussen pianotechnici en bedrijven plaatsvindt.